Stedets væsen
Skitseprojekt

Denne landskabsskulptur er endnu ikke blevet realiseret, men den er et særdeles overbevisende (var)tegn, der kan placeres stort set alle steder af historisk værdi